Catalogue

Youth

European Youth Foundation - Supporting Young People in Europe

European Youth Foundation - Supporting Young People in Europe (2015)

REF. 055915GBR
Type of document : Leaflet
Format : PDF
Size : 0,3 Mo
Language : English
Number of pages : 6

Other available languages
> Albanian > French > German > Russian

Free publication

Download

To receive multiple copies, subject to availability, please contact us

Send to a friend

European Youth Foundation - Supporting Young People in Europe

European Youth Foundation - Supporting Young People in Europe

Fondacioni Rinor Evropian (FRE), i themeluar në vitin 1972, luan një rol kryesor në punën e Këshillit të Evropës
për të inkurajuar bashkëpunimin midis të rinjve në Europë dhe për të lehtësuar pjesëmarrjen e tyre aktive në shoqërinë
civile dhe vendimmarrjen politike. Për më shumë se 40 vjet FRE ka ofruar ndihmë dhe fonde për aktivitete rinore të cilat
promovojnë të drejtat e njeriut, demokracinë, tolerancën dhe solidaritetin.

Recipient :

* Required fields

CAPTCHA Image

Cancel or  

Fondacioni Rinor Evropian (FRE), i themeluar në vitin 1972, luan një rol kryesor në punën e Këshillit të Evropës
për të inkurajuar bashkëpunimin midis të rinjve në Europë dhe për të lehtësuar pjesëmarrjen e tyre aktive në shoqërinë
civile dhe vendimmarrjen politike. Për më shumë se 40 vjet FRE ka ofruar ndihmë dhe fonde për aktivitete rinore të cilat
promovojnë të drejtat e njeriut, demokracinë, tolerancën dhe solidaritetin.

My basket

Newsletter